• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Archive for the ‘Edukacja’ Category

Rolnictwo staje się nowoczesne, ale wciąż brakuje chętnych do pracy Rolnictwo, znajduje się obecnie w gorszym stanie aniżeli kilkanaście lat wstecz, co jest spowodowane tym, że zwyczajnie jest coraz mniejsz chętnych osób do pracy w takiej formie. Natomiast nie brakuje nowoczesnych urządzeń, dzięki którym rolnictwo działa na znacznie lepszym poziomie i także mniejszy jest w poszczególnych czynnościach nakład ludzkich sił. Lecz pojawianie się nowoczesnych urządzeń, nie w każdym przypadku korzystnie […]

Categories: Edukacja